top of page

Dia 5: Didactische aanpak in virtueel onderwijs

Dia 5: About

Basiscursus Effectieve Didactiek in digitaal onderwijs

Deel 1: Introductie Roke Hoen

Dia 5: Video

Deel 1

Reflectieopdracht; Individueel of met

collega's

 • Kijk nogmaals naar de kenmerken en verschillen tussen  Synchroon en Asynchroon  aanpak.

 • Reflecteer op de online lessen die jij of je collega’s al hebben gegeven.

 • Welke vorm gebruikte jij/jullie/zij vooral?

 • Waarom?

 • Wat vond je goed gaan? Waarom?

 • Wat vond je minder goed gaan? Waarom?

 • Schrijf je bevindingen op.

Dia 5: Text

Deel 2: Uitleg / Instructie

Dia 5: Video

Deel 2

Opdracht voor beginners

 • Beoordeel een powerpoint-les die je eerder hebt gemaakt, volgens de criteria (do’s en Don’t’s) en tips voor een kennisclip. Pas het zonodig aan.

 • Bekijk de instructievideo op onze CDPC website over het maken van een  kennisclip met Screencast-O-Matic.

 • Maak je eigen een kennisclip.

 • Vraag feedback aan collega’s.

Dia 5: Text

Deel 2

Opdrachten voor gevorderden

 • Beoordeel een powerpoint les die je eerder hebt gemaakt, volgens de criteria (Do’s en Don’t’s) en tips voor een Kennisclip. Pas het zonodig aan.

 • Maak een kennisclip met een screencast programma dat je nog niet kent, bijvoorbeeld LOOM. Zoek een instructievideo op YouTube.

 • Maak je eigen videoclip.

 • Vraag feedback aan collega’s.

Dia 5: Text

Deel 3: Verwerken van nieuwe informatie

Dia 5: Video

Deel 3

Opdracht

 • Onderzoek op internet, welke van deze tools geschikt zijn voor jouw vak.

 • Kies dan twee van de gratis tools uit.

 • Download deze van internet, en probeer ze uit voor jouw vak.

 • Op YouTube vindt je instructievideo’s.

Dia 5: Text

Deel 4: Begeleiding en Ondersteuning

Dia 5: Video

Deel 4

Opdracht

 • Hoe ga je individuele ondersteuning of verlengde instructie online organiseren?

 • Op welke momenten en hoe check je of de leerlingen de uitleg/ opdracht/ oefening hebben begrepen?

 • Welke typen vragen stel jij aan je leerlingen?

 • Wat doe je als je merkt dat de leerlingen het niet hebben begrepen/ niet het juiste antwoord geven?

Dia 5: Text

Deel 5: Productevaluatie

Dia 5: Video

Deel 5

Opdracht

 • Op welke manier maak je in je huidige lespraktijk gebruik van  productevaluaties?

 • Hoe zou je in je online lespraktijk productevaluaties kunnen uitvoeren

 • Kies drie leerdoelen, formuleer drie productevaluatie vormen met bijbehorende tools en probeer deze uit.

Dia 5: Text

Deel 6: Houd de leerling bij de les

Dia 5: Video

Deel 6

Opdracht: Reflectie op de stellingen

 1. Didactiek is de ruggengraat van online onderwijs.

 2. De technologie maakt de online les effect.

 3. De content online zetten is de kern van online onderwijs.

 4. Kijk eerst naar de didactiek en dan naar de techniek.

 5. Didactiek is bij afstandsonderwijs nog belangrijker dan in contactonderwijs.

Dia 5: Text

Dia 5 Slides

Click to Download

Dia 5: Files

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

bottom of page