top of page
  • Writer's pictureCDPC

4 tips en tricks voor het geven van online onderwijs

Updated: Apr 1, 20201. Wat je ook online doet, zorg voor duidelijkheid en verbinding met de leerlingen en de ouders.

Planning blijft belangrijk en ouders moeten begeleid worden in het op zich nemen van de rol van leerkracht. Om ouders te helpen is het belangrijk dat je hen helpt met de planning en instructies aan het eind van je video of les.

Je kent je leerlingen als beste in hun onderwijssituatie. Het is goed om voorbeelden te gebruiken waardoor de leerlingen weten dat je hen kent en hun interesses nog herinnert. Ze zullen zich persoonlijk herkent en erkent voelen in je video. Het leren wordt daardoor betekenisvol en zij zullen meer gemotiveerd zijn om hun lessen te doen.

2. Begin met herhalen en maak een ‘brug’ naar de nieuwe stof.

Het is aan te bevelen om te beginnen met het herhalen van leerstof in het begin. Jij als docent en je leerlingen moeten leren omgaan met de nieuwe vorm van leren. Het helpt als de stof al bekend is en dat de leerlingen / ouders leren oefenen met online onderwijs. Jij weet als beste wat er herhaalt moet worden in je klas. Belangrijk punt bij het ontwerpen van je onderwijs is dat je in gedachten moet houden wat je de komende weken (per vak) wilt aanbieden. Kijk goed naar de leermethoden die je gewend bent te gebruiken. Het is belangrijk als je een lijn in het leren zoekt tussen de herhaling en de nieuwe stof. Je mag hier zeer creatief in zijn, door bijvoorbeeld een verhaal te vertellen om het verband te laten zien of vragen te stellen waardoor kinderen er zelf aan gaan denken en daarna de ‘brug’ uit te leggen.

3. Online onderwijs vergt minder onderwijstijd.

Wanneer de kinderen online lessen krijgen om thuis te doen, is het niet nodig om te zorgen voor volledige lesdagen. Wanneer je aan 1 kind onderwijs geeft duurt het korter dan wanneer je aan een hele klas lesgeeft.

Werk vanuit het uitgangspunt van minimaal 2 tot maximaal 4 uren per dag van een gevarieerd aanbod. Kinderen leren ook veel door gewoon thuis te zijn met familie en leren over de situatie op Aruba op dit moment of over allerlei nieuws en activiteiten.


4. Ontspanning, de sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling en sport / bewegen zijn net zo belangrijk als lesmateriaal.

Wanneer wij het hebben over een gevarieerd aanbod, dan hebben wij het ook over ontspanning, gezelligheid en sport / bewegen. Wij geven een website met leuke oefeningen als tip. Misschien weet je zelf ook leuke activiteiten die je in je video kunt opnemen.

12 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page