top of page
  • Writer's pictureCDPC

Belangrijke informatie voor de begeleiding van studentenDeze blog post is om de begeleidingsfunctie bij het studeren verder vorm te geven binnen de school. Hieronder vindt u links en richtlijnen om het gesprek met de studenten te voeren.


Links:


Werken met teams:

https://www.landstedegroep.nl/coronavirus

https://www.landstedegroep.nl/landstede-groep/onderwijs-op-afstand/6 Tips over afstandsleren gedurende de corona uitbraak:

http://blogs.edweek.org/edweek/DigitalEducation/2020/03/covid_19_online_learning_school_district.html


In het Nederlands:

https://www.onderwijsvanmorgen.nl/leren-op-afstand-tijdens-het-coronavirus-6-tips/Voor elke mentor:

Hele website de moeite waard met een schat aan werkmaterialen. Hierbij een en ander alvast eruit gepikt voor u:

https://www.voorelkementor.nl/documenten/taakkaart.pdf


Hieronder vindt u richtlijn voor een gesprek over de sociaal-emotionele ervaring van de nieuwe situatie met de studenten; pas deze aan naar de taal en de leeftijdsgroep van de leerlingen in jouw mentorgroep.


Bron: Kees van Overveld, Sociaal-emotioneel Leren als basis (2017). Op https://www.keesvanoverveld.nl/files/leer-leerlingen-levensvaardigheden.pdf

5 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page