top of page

Diverse Online Classrooms: maak een keuze.
Online classrooms:


Edmodo (gratis): https://new.edmodo.com/

 1. Tutorial 1: https://www.youtube.com/watch?v=q95_VteNXDI

 2. Tutorial 2: https://www.youtube.com/watch?v=hZXvEAXqIPg

 • Edmodo wordt beschouwd als een sociaal leerplatform waar je informatie met je leerlingen en ouders kunt delen

 • Edmodo heeft een plannerfunctie en ingebouwde Microsoft Office Online-tools, zoals Word, PowerPoint en Excel.

 • Je kunt opdrachten maken en ontvangen.

 • Je kunt quizzen maken.

 • Je kunt verschillende groepen leerlingen maken, bijvoorbeeld voor groepswerkprojecten onlineGoogle Classroom: classroom.google.com

 • Maak een Google-account aan om Google Classroom te krijgen

 • Je kunt opdrachten maken en ontvangen

 • Je kunt quizzen maken

 • Je kunt je ingebouwde Google Calendar als planner gebruiken

 • Je kunt andere Google tools bij je Google Classroom gebruiken

 • Je kunt informatie met je leerlingen delen

 • Google Classroom Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=M6L-nZGIUTEClassDojo: https://www.classdojo.com/

 • Neem contact met studenten en gezinnen

 • Class Dojo Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=ruB-kW314so

 • Remote learning on ClassDojo: https://www.classdojo.com/remotelearning

 • Stuur directe berichten naar gezinnen, deel lessen of aankondigingen en wijs klaswerk toe aan leerlingen

 • Deel activiteiten waarop studenten thuis kunnen reageren via video, foto, dagboekvermelding of tekening.

 • Print en deel gewoon een lescode of individuele codes, zodat studenten gemakkelijk thuis kunnen inloggen!


Ideeën van docenten over het gebruik van ClassDojo voor remote (distance) learning:

 • Read-a-louds. Neem een video op van je lezing voor studenten en gezinnen om vanuit huis te bekijken.

 • Dagelijks schema. Stuur gezinnen een foto van uw dagelijkse schema, zodat ze consistentie thuis hebben.

 • Check-ins. Neem individueel contact op met gezinnen via Messaging om te zien hoe het met hen gaat.

 • Digitale meetups. Maak een evenement in Klassikale verhalen en voeg een link naar Zoom of Google Hangouts toe.

 • Fysieke uitdagingen. Plaats een video waarin push-ups worden gemaakt en daag je studenten uit om je te verslaan!

 • Keuzeborden. Post Bingo kaarten met ideeën als "upload een kamer tour" en "schrijf een persoonlijk verhaal"

 • Activiteiten. Maak activiteiten waarop studenten kunnen reageren in hun portfolio, zoals een videoboekbespreking.

 • Dagelijks dagboek. Moedig de studenten aan om hun dagen vast te leggen tijdens dit nieuwe avontuur van leren op afstand.

 • Post PDF's en leerlinks. Geef gezinnen middelen om studenten te helpen vaardigheden te blijven oefenen

 • Sociaal emotioneel leren. Deel de big ideas-video’s en andere sociaal emotionneel video’s met gezinnen en wijs discussievragen toe als activiteiten

13 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page