top of page
 • Writer's pictureCDPC

Platforms om formatieve toetsen (quizzes) online af te nemenHieronder vindt u een viertal mogelijkheden om formatieve toetsen / een quiz af te nemen. Kijk even naar uw LMS om te kijken welke mogelijkheden zij zelf bieden. Google Classrooms biedt u bv. Google Forms aan.


1. Socrative: https://socrative.com/

 • Socrative is een programma om vragen te formuleren om bijv. een toets af te nemen of om aan het einde van je les vragen te stellen om de les te evalueren. Studenten kunnen live vragen beantwoorden of op hun eigen tempo een quiz maken. Het is mogelijk om individueel of in groepen quizzes te laten maken. Op een strakke manier of spelenderwijs. Als docent krijgt u inzicht in wat de studenten goed hebben begrepen of juist niet. U kunt ook uitleg en antwoordsleutels geven. Klik op de volgende link om een tutorial te bekijken: https://youtu.be/11O7Nwsn1Pc


2. Kahoot: https://kahoot.com/

 • Kahoot is een programma om op een interactief manier quizzes uit te voeren. Studenten kunnen live antwoorden geven op vragen. U kunt zelfs het aantal seconden vaststellen per vraag en u kunt bepalen of de vragen individueel of in groepen worden beantwoord. Als docent krijgt u inzicht in de voortgang van de leerlingen om verstandige keuzes te kunnen maken voor nader onderwijs. U kunt makkelijker bepalen of de stof herhaald moet worden of het oké is om juist door te gaan met een ander onderwerp. Bekijk de volgende links om Kahoot te leren gebruiken:

 • How to create a Kahoot Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=KJgZZQcsSPk&t=43s

 • How to host a Kahoot live via video chat/conference with students at a distance: https://www.youtube.com/watch?v=yCakppkF_kA

 • Additional Kahoot YouTube webinars and tutorials: https://www.youtube.com/channel/UCi8xTp2n_C6beNP5pkvbFBA


3. Formative: https://goformative.com/

 • Met Formative kunt u (evt. real-time) inzien hoe studenten scoren op vragen en geschreven feedback en aandachtspunten geven per persoon en per vraag. U heeft keuze uit verschillende soorten vraagstellingen: meerkeuze, open vragen, vragen op afbeeldingen, etc.

 • Onbeperkte formatives

 • Er zijn hulpmiddelen om feedback te geven

 • Feedback van docent op leerling

 • U kunt Formative koppelen aan Google Classroom

 • Formative tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=DrKcmtBXlfY&t=336s


4. Google forms: https://www.google.com/forms/about/

11 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page