top of page
  • Writer's pictureCDPC

TeambindingUit het internationale onderzoek van Hattie blijkt dat wanneer docenten en andere onderwijsprofessionals in een team het gedeelde geloof en visie heeft dat zij door hun gezamenlijke actie alle studenten (dus bv. leerproblemen of gebrek motivatie e.a) kunnen helpen naar betere resultaten dat het deze groep daadwerkelijk lukt.


Het houden van goed contact binnen een team blijft dus - ook in tijden van online leren - extreem belangrijk.


Binnen een team wordt er veel vergaderd en overlegd. Dit kan zowel synchroon als asynchroon gebeuren. Hanteer hierbij de volgende richtlijn: als het om een mededeling gaat, kan het asynchroon. Als het iets is dat besproken moet worden, is het beter om het synchroon op te lossen.


Tips:

  • Spreek met uw team af op welke manier er mededelingen gedaan worden en via welk platform (WhatsApp, mail, Zoom etc.).

  • Maak duidelijk wat de verwachtingen van de mededeler zijn: moet er gereageerd worden?

  • Kies voor vergaderingen een vast moment en deel de agendapunten van te voren uit om dit zo effectief mogelijk te doen. Indien mogelijk, spreek met het team af om van te voren vragen in te leveren om de vergadering zo kort mogelijk te houden.

  • Zorg ook voor vergaderingen tussen teamleden, zodat de afstemming, gemeenschappelijke doelen en teamspirit ook sterk blijven op afstand.


Voor de individuele docent is onze laatste tip:


Begin klein, leer van het proces en wees niet bang als het niet de eerste keer al perfect gaat.

Trial & error.

Veel succes!

124 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page