top of page
 • Writer's pictureCDPC

Twee vormen van online onderwijs: maak een keuze.


Voor online onderwijs bestaan er twee vormen waarin het gegeven kan worden:

1) in het moment zelf (bijvoorbeeld in een online classroom), en

2) via video (die op elk moment bekeken kan worden).


Denk aan je leerlingen:

 • kunnen zij allemaal op hetzelfde moment online zijn?

 • Ja, dan kun je gebruik maken van online classrooms.

 • Nee, dan kun je beter een instructievideo opnemen en verwijzen naar bestaande opdrachten in je leermethoden of nieuwe opdrachten verzinnen en delen. De leerlingen kunnen dan op de moment die de leerlingen / de ouders uitkomt aan de slag gaan met de lessen.

 • Weet je of zij veel broers en zussen hebben die allemaal 1 device moeten delen?

 • Dan kun je beter kiezen voor instructievideo’s, opdrachten en quizzes.Informatie over de twee vormen van online onderwijs

1. Online classroom: Je maakt via online classrooms contact met je leerlingen. Je geeft instructie en kunt opdrachten uitleggen. Online classrooms kun je organiseren via Google classroom, Edmodo of andere platforms.

2. Video: Je neemt een video op en deelt dit met de leerling. De leerling kan de video op elk moment bekijken. Voordeel

 • De leerling kan direct antwoorden krijgen op vragen, luisteren naar vragen van andere leerlingen of je vragen direct beantwoorden.

 • Er is meer ruimte voor interactie.

 • Leerlingen kunnen elkaar ook zien.

 • De planning heb je zelf in handen.

 • Onafhankelijk van tijd of plaats. De ouders van je leerlingen kunnen zelf de dag indelen en jij kunt zelf beslissen wanneer je een film maakt (bijvoorbeeld op een moment wanneer internetverbinding goed is).

Nadeel

 • Heel erg afhankelijk van de kwaliteit van de internetverbinding op een specifiek moment. Als een kind of jij op dat moment een trage verbinding heeft, dan kan het moeilijk zijn voor de klas.

 • Dit vergt ook een vorm van klassenmanagement, waar elke leerling zijn hand moet opsteken online om een beurt te krijgen. De leerlingen kunnen dit niet op een overzichtelijke manier zien.

 • Geen directe interactie

 • Minder gevoel bij of de stof wordt begrepen of niet.


1 view0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page