top of page
  • Writer's pictureCDPC

Waarom zou ik een quiz doen?

Updated: Apr 1, 2020


In de basisschool is goed om te weten of de leerlingen de leerstof begrijpen. Als je weet dat sommige zaken nog niet begrepen zijn, dan weet je wat je moet herhalen of wat je in je volgende video-opname(s) anders moet uitleggen.


De quiz hoeft niet lang te zijn: je kunt een keer per week in plaats van instructie kijken hoe ze ervoor staan met de stof; je kunt vragen stellen over verschillende vakken in een quiz.


De volgende mogelijkheden zijn digitaal voorhanden

1. Socrative K-12: https://socrative.com

Tutorials: https://youtu.be/AII3a9dTIy4


2. Quizizz: https://quizizz.com

Tutorials:

https://www.youtube.com/watch?v=oDO3j2PjS7s

https://www.youtube.com/watch?v=B3X8RW7Fj18


Socrative en Quizizz zijn middelen waarin de docent de voortgang en ontwikkeling van de leerling kan volgen. Dit wordt schematisch op de scherm weergegeven. De docent kan per leerling per vraag nagaan of de leerling de vraag goed beantwoord heeft, hoe lang de leerling erover doet om antwoord te geven en wat de moeilijkste vragen waren.


Quizziz heeft ook de optie om dit overzicht als Excel bestand te downloaden. Quizizz heeft bestaande quizzen (in het Engels), maar geeft de docent ook de mogelijkheid om zelf een quiz te ontwerpen.


3. Kahoot!

Tutorials: https://www.youtube.com/watch?v=KJgZZQcsSPk&list=PLVpm5New2Rw-StW-dFikh3BEVx78CSPyR


Kahoot! is een manier om spelenderwijs en op een interactieve manier quizzen aan te bieden.


17 views1 comment

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page